Vaš partner za leasing pokretnina u srednjoj i istočnoj Europi.

Umreženi. Iskusni. Svestrani.

Uvjeti korištenja

Zaštita podataka

Upute o pravima korištenja

Općenito

Kad posjećujete ovu web-stranicu (Vantage Leasing web-stranicu) sa cjelokupnim sadržajem i svim informacijama potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili odredbe i uvjete korištenja. Time izjavljujete svoju suglasnost sa istima te se na iste obvezujete.

Korištenje Vantage Leasing web-stranice

Vantage Leasing web-stranica predviđena je za potrebe općeg informiranja. Konkretne upite o određenim predmetima leasinga, proizvodima i uslugama treba uputiti pojedinim odjelima i/ili poduzećima unutar Vantage Leasing grupe.

IInformacije sadržane na web-stranici Vantage Leasinga ne treba shvatiti kao poziv, ponudu ili preporuku za stjecanjem ili prodavanjem nekog predmeta leasinga ili za angažiranjem u nekom poslu, a niti kao savjet u pitanjima leasinga kao i pravnim, poreznim ili ostalim pitanjima.

Trudimo se da informacije na stranici budu aktualne, no sve se informacije daju na raspolaganje bez jamstva o aktualnosti, ispravnosti ili potpunosti.

Copyright

Nad cjelokupnim sadržajem Vantage Leasing web stranice uključivo i web-stranice njenih kćeri-poduzeća te nad lay-out-om, izvornim tekstovima, softwareom i sadržajima Vantage Leasing posjeduje autorska prava kao i ostala prava korištenja ili zaštite. Download, kopiranje i pohranjivanje web-stranice, njezinih sadržaja kao i prikazivanje sadržaja generiranih za prezentiranje, u cjelosti ili djelomično, dozvoljeno je isključivo za privatne potrebe, a ne u gospodarske svrhe. Upute o autorskim pravima i oznake marke ne smiju se mijenjati, niti uklanjati. Za sve ostale radnje potrebna je prethodna pismena suglasnost Vantage Leasing-a.

Zaštitni znak, znak usluge, logo

Zaštitni znakovi, znakovi usluga ili logo (tržišna marka) koji se pojavljuju na web-stranici Vantage Leasinga ili odgovarajućim web-stranicama kćeri poduzeća Vantage Leasinga vlasništvo su Vantage Leasing-a i /ili njenih kćeri-poduzeća. Nije dozvoljeno korištenje ili mijenjanje istih bez prethodne pismene suglasnosti Vantage Leasing-a.

Isključenje jamstva

Cjelokupne informacije na web-site-u Vantage Leasinga (grafike, tekstovi, linkovi ili upućivanje na druge web-stranice) daju se na raspolaganje na principu «as is» te se mogu mijenjati bez prethodne najave. Informacije se daju na raspolaganje u potpunom opsegu dopuštenom prema važećem pravu bez ikakvog izričitog ili prešutnog jamstva i to jamstva o tržišnoj kvaliteti, o podobnosti za neku određenu svrhu ili o nepovređivanju prava.

Vantage Leasing grupa ne preuzima nikakva jamstva za ispravnost, točnost, pouzdanost ili potpunost informacija sadržanih na web stranici te izričito odbija jamstvo za bilo kakve pogreške ili propuste. Za procjenu ispravnosti, točnosti, pouzdanosti ili potpunosti informacija i ostalog sadržaja web-stranice odgovoran je korisnik.

Vantage Leasing ne garantira za besprijekorno i neprekidno funkcioniranje web stranice, kao ni za to da na web-stranici Vantage Leasing-a ili serveru preko kojeg je dostupan nema kompjutorskih virusa niti drugih štetnih pojava.

Vantage Leasing poduzeća odbijaju izričito svaki oblik odgovornosti bilo ugovorne, deliktne, za ugroženost ili bilo kakve druge odgovornosti za direktnu ili indirektnu naknadu štete, nadoknadu radi slučajno nastale štete, kazne koje uključuju naknadu štete ili konkretne štete koji mogu proizići ili biti u vezi s pozivanjem, odnosno mogućnošću ili nemogućnošću korištenja web stranice, s rušenjem sistema, prekidom, defektom, zastojem prijenosa, kompjutorskim virusom ili ostalim štetnim pojavama ili rušenjem sistema vezanih uz Vantage Leasing web-stranicu i to bez obzira na to da li su Vantage Leasing grupa i /ili njene kćeri-poduzeća bile svjesne mogućnosti nastanka takvih šteta ili nisu.

Hiperlinkovi ili upute na druge web-stranice

Vantage Leasing grupa čitav niz Vantage Leasing kćeri poduzeća. Vantage Leasing kćeri-poduzeća imaju na Internetu vlastite stranice na kojima nude informacije o njihovim objektima, proizvodima i uslugama. Na tim se stranicama upućuje korisnike na daljnje pojedinosti, a Vantage Leasing web-stranica sadrži hiperlinkove na web-site-ove ovih Vantage Leasing kćeri-poduzeća.

Ako koristite određene linkove na web-stranici Vantage Leasinga i/ili Vantage Leasing kćeri poduzeća, eventualno napuštate Vantage Leasing web-stranicu. One informacije na web-stranicama na koje dolazite putem hiperlinka ili uputa na druge web-stranice nisu ispitane i provjerene od strane Vantage Leasinga. Vantage Leasing ne preuzima jamstvo za ispravnost, točnost, pouzdanost niti potpunost informacija na web-stranicama na koje se upućuje linkovima te izričito odbija svaku odgovornost za greške ili propuste koji se nalaze na istima. Vi, kao korisnik, sami ste odgovorni za procjenu istinitosti, ispravnosti, pouzdanosti i potpunosti informacija i ostalog sadržaja web-stranica do kojih dolazite putem linka ili upućivanjem.

Vantage Leasing ne odgovara za sadržaj ili korištenje ostalih Internet stranica na koje se dolazi hiperlinkovima. Hiperlink na neke druge web-stranice treba shvatiti kao dodatnu pomoć i ne znači da Vantage Leasing odobrava ili smatra ispravnima te stranice kao i objekte, proizvode i usluge opisane u njima. Kad koristite neke druge Internet-stranice koje su povezane s Vantage Leasing web-stranicama putem hiperlinkova, to činite na svoju odgovornost te Vantage Leasing za isto ne preuzima nikakve obveze, ni odgovornost. Vantage Leasing pridržava pravo na prekid hiperlinka ili hiperlink-programa u bilo kojem trenutku.

Vašom posjetom Vantage Leasing stranicama obvezujete se nadalje pridržavati se smjernica o autorskim pravima navedenim na svakoj zasebnoj web-stranici koja Vam postaje dostupna putem Vantage Leasing web-stranica.

Link na ovu stranicu

Link na ovu stranicu smije se koristiti samo onda kada ukazuje na stranicu www.vbleasing.hr (home page) i kada kontekst ne može biti štetan za poslovanje VB Leasing-a.

Vaše informacije

Sve informacije i podaci koje Vantage Leasing grupa dobiva putem Vantage Leasing web-stranice smatraju se vlasništvom Vantage Leasinga. Time što nam putem Vantage Leasing web stranice dajete na raspolaganje informacije i podatke, dajete nam neograničeno i neopozivo pravo da koristimo, reproduciramo, prikazujemo, mijenjamo, prenosimo i prosljeđujemo taj materijal odnosno te informacije. Nadalje se smatrate suglasnima da je Vantage Leasing slobodan bez obzira u koje svrhe koristiti sveukupne ideje, koncepte, saznanja i tehnike koje ste nam proslijedili putem Vantage Leasing web-stranice. Glede proslijeđenih informacija Vantage Leasing ne podliježe nikakvoj obvezi držanja istih u tajnosti. Iznimka su sporazumi s bilo kojom od kćeri-poduzeća Vantage Leasing-a koji podržavaju direktan odnos sa strankom ili ostali posebni ugovori ili zakonske odredbe.

Lokalna pravna ograničenja

Vantage Leasing web-stranica nije namijenjena osobama koje žive u sudskoj nadležnosti zabrane objavljivanja ili korištenja Vantage Leasing web-stranice (na osnovi državne pripadnosti osobe, prebivališta sjedišta ili nekih drugih razloga). Osobe za koje vrijedi takva zabrana ne smiju pristupati web-stranici Vantage Leasinga.

Informacije koje se daju na raspolaganje na ovoj Internet stranici ne smiju se koristiti u bilo kakve svrhe protivne pravnom sustavu unutar kojeg djeluje pojedini korisnik, kao niti u svrhe koje su općenito protivne zakonskim propisima u svezi davanja i korištenja informacija.

Pridržaj prava

Vantage Leasing grupa pridržava pravo promjene, dopune ili izbacivanja pojedinih dijelova ovih općih uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku.

PRINCIP ZAŠTITE PODATAKA

Kako Vantage Leasing grupa postupa s podacima dobivenim Vašom posjetom naše Internet stranice?

Financijske usluge su stvar od povjerenja. Poštivanje prava na osobnost naših stranaka i partnera su za nas bitan princip. Poduzeća Vantage Leasing grupe su obvezna ophoditi se povjerljivo i sigurno s podacima koji se tiču Vaše osobnosti. Zbog toga smo poduzeli tehničke i organizacijske korake da zaštitimo Vaše podatke zaprimljene iz bilo kakve vrste povezanosti s nama. Bez obzira na to da li ste potrošač, korisnik ili osoba koja se natječe za radno mjesto, niste zaštićeni samo kroz pravo na zaštitu podataka, već i prije svega našim naporima da pazimo na Vaše pravo na informacijsko samoodređenje.

Vantage Leasing se obvezuje da će podatke dobivene bilo kakvim kontaktom/registriranjem i korištenjem od svakog korisnika, obrađene i memorirane prenositi dalje isključivo unutar koncerna, a nikako na treće osobe, osim ukoliko ne postoji zakonska obveza ili obveza koju propišu vlasti ili ako korisnik da svoju suglasnost.

Obavijest

Na svim javnim web-stranicama Vantage Leasinga možete se kretati anonimno. Ukoliko želimo pri Vašem posjetu naših web-stranica zaprimiti, obraditi ili koristiti Vaše osobne podatke, to ćemo Vam otvoreno dati na znanje. Iznimno to nećemo činiti, ukoliko ispunjavate naše upite za ponudu pa nam time svjesno dajete na raspolaganje Vaše osobne podatke. Ako se ne odlučite ispuniti formular do kraja ili ukoliko sasvim napustite naše Internet stranice, izbrisat ćemo sve podatke koje ste dotad unijeli.

Mogućnost izbora

Ukoliko zaprimimo Vaše podatke, odlučite koje ćete nam podatke dati na raspolaganje i koje smijemo koristiti. Podatke koji su osobni prikupljamo samo u svrhe koje Vi odobravate i u nužnom opsegu.

Pravo na dobivanje obavijesti

Poštujemo prava na zaštitu podataka, prije svega Vaše pravo na dobivanje obavijesti. Na upit ćemo Vam saopćiti Vaše osobne podatke koje smo zaprimili pri Vašoj posjeti naše Internet stranice u opsegu koji nam dozvoljava nacionalno pravo primjenjivo u tom smislu. Trudit ćemo se da Vaši osobni podaci budu ispravni. Molimo da nam priopćite sve promjene i ispravke. Naši zaposlenici podliježu raznim obvezama čuvanja tajnosti podataka.

Sigurnost podataka

Poduzeća unutar Vantage Leasing grupe trudit će se održavati mjere za očuvanje sigurnosti podataka uvijek na tehnološkom nivou.