Kontakt informacije

Horvatova 82, 10000 Zagreb

+385 1 248 4111

vantageleasing@vantageleasing.hr

Brzi upit

Suglasnost za korištenje podataka:

15 + 7 =

Vantage leasing d.o.o.

u likvidaciji

Adresa

Horvatova 82, HR-10 000 Zagreb

Obavijesti

Obavijest o likvidaciji društva Vantage leasing d.o.o.

Obavijest o rješenju HANFA-e u postupku posrednog nadzora

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je dana 28.04.2022. godine u postupku posrednog nadzora nad poslovanjem leasing društva VANTAGE LEASING d.o.o. u likvidaciji, pokrenutom po službenoj dužnosti, donijela rješenje KLASA: UP/I 993-06/22-01/05, URBROJ: 326-01-50-52-521-22-5.

Vantage leasing